x

Lucky Star

Zakúste čaro Orientu pri tejto hre s okamžitou výhrou.

  • About The Game
  • Rules
  • RTP

Hra
Hra v štýle rulety. Cieľom hry je predpovedať, na ktorom mieste hviezdy Lucky Star dopadne kurzor.

Uzatváranie stávok
V hre Lucky Star môžete uzatvárať stávky dvomi spôsobmi. Najprv označte žetón požadovanej hodnoty na pravej strane obrazovky, potom kliknite na svoj tip v niektorej z dvoch oblastí:

  • Ponuka stávok
  • Tabuľa Lucky Star

Ak chcete odstrániť žetón, podržte stlačený kláves medzery a kliknite na žetón, ktorý chcete odstrániť.

Stávky
STÁVKY POMOCOU PONUKY STÁVOK

Čísla (0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Uhádnite, na ktorom čísle sa zastaví kurzor.

Vnútri alebo vonku
Uhádnite, či kurzor dopadne na vnútornú alebo vonkajšiu stranu hviezdy.

Vyberte čiaru
Každý čínsky znak v ľavej ponuke predstavuje jednu rovnú čiaru na hviezde Lucky Star. Uhádnite, na ktorej čiare dopadne kurzor.

Nízke alebo vysoké
Uhádnite, či kurzor dopadne na nízkom (Lo – 1,2,3,4) alebo vysokom (Hi – 5,6,7,8) políčku.

STÁVKY POMOCOU TABULE LUCKY STAR

Párne alebo nepárne
Uhádnite, či kurzor dopadne na políčko s párnym alebo nepárnym číslom.

Červená, čierna alebo zelená
Uhádnite, či kurzor dopadne na červené, čierne alebo zelené políčko.

Stávky na segmenty
Ak žetóny umiestnite na malé trojuholníkové oblasti vo vnútri hviezdy Lucky Star alebo okolo nej, znamená to stávku na dopad kurzora na špecifické oblasti tabule.

Jednotlivé políčka
Môžete si vybrať aj špecifické polia na tabuli a staviť na ne individuálne.

Užitočnou pomôckou je, že ak umiestnite myš nad jednotlivé oblasti ponuky stávok alebo tabule Lucky Star, zvýraznia sa oblasti na hviezde Lucky Star, na ktoré sa príslušná stávka vzťahuje. Kurz pri danej stávke sa objaví v strede hviezdy Lucky Star.

Na rôznych oblastiach tabule alebo ponuky stávok môžete rozmiestniť toľko žetónov, koľko len chcete, podobne ako v rulete. Hodnotu jednotlivých žetónov môžete meniť nástrojom na výber žetónov na pravej strane obrazovky.

Vymazať / Vrátiť / Opakovať
Ak chcete odstrániť všetky žetóny z tabule a rozmiestniť svoje žetóny znova, kliknite na tlačidlo CLEAR (Vymazať) a všetky vaše žetóny sa odstránia z tabule a dostanete ich späť. Ak chcete vrátiť svoju poslednú akciu, kliknite na tlačidlo UNDO (Vrátiť) alebo jednoducho podržte stlačený kláves medzery a kliknite na žetón, ktorý chcete odstrániť z tabule. Ak chcete opakovať svoju predchádzajúcu stávku, kliknite na tlačidlo REPEAT (Opakovať) a vaše žetóny sa rozmiestnia podľa predchádzajúcej stávky.

Veľa šťastia!
Ak ste umiestnili svoje stávky a ste pripravení hrať, kliknite na veľké tlačidlo BET (Staviť) v pravom dolnom rohu obrazovky a hra sa spustí.

Kurzor začne lietať okolo tabule hviezdy Lucky Star, potom sa spomalí a zastaví sa na niektorom políčku.

Ak ste tipovali správne, vaše výhry sa pripíšu na váš účet a žetón zostane na tabuli hviezdy Lucky Star, podobne ako v rulete. Ak prehráte, váš žetón sa odstráni z tabule Lucky Star.

Predchádzajúce ťahy
Výsledky predchádzajúcich ťahov nájdete v pravej hornej časti obrazovky. Tabuľka je usporiadaná do troch stĺpcov: červený, zelený a čierny. Vyžrebované čísla sa objavia v príslušnom stĺpci.

Špeciálne pravidlá pre hru Lucky Star („Pravidlá hry Lucky Star“)

1.
Hra Lucky Star prebieha v súlade s týmito Pravidlami hry Lucky Star, s Podmienkami stránky a (ak je to náležité) aj Všeobecnými pravidlami. Podmienky stránky a Všeobecné pravidlá spoločnosti Ladbrokes platia v každej situácii, ktorá nie je pokrytá týmito Pravidlami hry Lucky Star, v prípade nekonzistentnosti však platia tieto pravidlá. Hraním hry Lucky Star sa zaväzujete, že sa budete riadiť týmito Pravidlami hry Lucky Star, Podmienkami stránky a (ak je to náležité) aj Všeobecnými pravidlami.

2. Lucky Star je názov, ktorý dala spoločnosť Ladbrokes tipovacej hre s pevným kurzom na výsledok ťahu náhodného čísla. Na tabuli Lucky Star je 40 políčok, 2x „0“, 5x „1“, 5x „2“, 5x „3“, 5x „4“, 5x „5“, 5x „6“, 5x „7“ a 3x „8“. Je 20 čiernych, 15 červených a 5 zelených políčok. Je 18 párnych a 20 nepárnych políčok.

3. Maximálna výhra pre hru Lucky Star (celková suma výhier vrátane vrátených vkladov) za ktorékoľvek 24-hodinové obdobie pre ktoréhokoľvek jednotlivca (vrátane iných osôb, ktoré sa prihlasujú do hry Lucky Star použitím vašich identifikačných údajov) alebo akúkoľvek skupinu zákazníkov pôsobiacich spoločne je 100.000 €.

4. Ťahy prebiehajú „na požiadanie“. Preto bez ohľadu na ktorúkoľvek časť v Podmienkach stránky alebo Všeobecných pravidlách nedostanete potvrdzujúcu správu o tom, či je vaša stávka platná.

5. Výhry sa po každom ťahu pripíšu na váš účet Ladbrokes.

6. Stávky Lucky Star nemôžu byť kombinované so žiadnou inou udalosťou a nie je možné vytvoriť kombinovanú stávku z dvoch alebo viacerých ťahov.

7. Uvedené výhry a ponúkané stávky sa môžu priebežne meniť.

www.ladbrokesgames.com – Prinášame vám širokú ponuku online stávkových hier od najlepšieho bookmakera v meste. Vyberte si z našich virtuálnych športov, stolových hier, kariet, hracích automatov a arkád. Fantastické výhry s vkladmi pre každú peňaženku – naše hry môžete dokonca vyskúšať aj zadarmo a bez registrácie.